СРИВАТ НАРОДА! Москов с нов удар под кръста за много Българи! Засяга всички, които страдат от…

август 3, 2016
СРИВАТ НАРОДА! Москов с нов удар под кръста за много Българи! Засяга всички, които страдат от…

Повечето лекари, които досега са се грижили за пациентите с рак, вече няма да имат правото да го правят! Ето кой ще ви лекува!

В брой 37 на Държавен вестник МЗ е обнародвало изменение на Наредба за утвърждаване на медицинския стандарт „медицинска онкология“, с което на всички лекари, притежаващи едновременно специалност по „вътрешни болести” и „онкология” се отнема правото да лекуват болни с онкологични заболявания.

От сега право да лекуват ще имат само онези лекари, които са придобили специалност по „медицинска онкология”, която беше въведена за пръв път през 2007 година, сигнализират от Центъра за защита на правата в здравеопазването.

Срокът за придобиване на тази нова специалност е 5 години, следователно първите лекари са могли да я придобият най-рано през 2012 година. За трите години до сега новата специалност са придобили една шепа лекари. Огромната част от специалистите в областта на онкологията са с придобита специалност по „вътрешни болести” и „онкология”, каквито бяха изискванията(и единствена възможност) до 2007 година. Сега всички те са лишени от правото да лекуват болни. Парадокс е, че всички хабилитирани лекари, които четат лекции и водят обучение на специализантите нямат специалност по „медицинска онкология”, защото когато са специализирали, такава просто не е имало. Те пак ще могат да обучават специалистите, но ще могат да работят само под контрола на обучаваните.

Най-тежкият удар, обаче ще понесат онкоболните. Годишно от рак в България се разболяват около 35-40 000 души и горе долу толкова провеждат някакъв вид медикаментозно лечение – химиотерапия, хормонотерапия и пр. Всички те преминават през онкокомитети, в чиито състав, вече ще могат да участват само лекари със специалност по медицинска онкология и само тези лекари ще могат да предписват лекарства не само в болничната, но и в извънболничната медицинска помощ. Невъзможно е практически няколко десетки лекари да обслужат няколко десетки хиляди пациенти. 

Това е втори удар на МЗ срещу пациентите с онкологични заболявания за тази година, след идеята за комплексно лечение, чиято цел беше да пренасочи служебно всички онкоболни (и парите на НЗОК за тях), към няколко болници в страната. Тя не можада бъде приложена на практика, за сега.   
Приетото от МЗ изменение на Наредба № 30 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт „медицинска онкология“ е изцяло лобистко. То по никакъв начин не подобрява лечението  на онкоболните, напротив ще го затрудни в максимална степен. Пациентите ще пострадат, но някои ще се облагодетелстват от пренасочените пациенти и парите, които вървят след тях. Сред тях е авторът на това изменение на медицинския стандарт.